Standardní provedení staveb

27 komfortních rodinných domů se může pochlubit těmi nejvyššími standardy. Klient má možnost zakoupit nemovitost ve stavu hrubé stavby nebo kompletně dokončenou. Podoba interiéru může být zcela ve Vaší režii, na základě Vašich individuálních potřeb. Vnější charakter stavby je v rámci architektonického sjednocení v kompetenci developera. 

Rodinný dům typ A:  Standardy a konstrukční řešení 

 

Nosná konstrukce domu je zděná, z cihelných tvárnic POROTHERM. Obvodové zdivo je navrženo z tvárnic tl. 400mm na maltu tepelně izolační. Fasáda je zateplena 140mm minerální tepelné izolace. Části, které jsou z důvodu statického řešení železobetonové, jsou zatepleny 180mm tepelné izolace. Obvodové zdivo garáže je navrženo z tvárnic POROTHERM tl. 300mm a je rovněž zatepleno. Fasády jsou provětrávané, finální obklad je řešen kombinací desek z vysokotlakého laminátu a dřevěných latí. Zdivo v úrovni 1. pp je v místě zasypání zeminou navrženo jako železobetonové do ztraceného bednění z betonových tvarovek. Fasáda v úrovni 1.PP je z jižní strany, kde vystupuje nad úroveň upraveného terénu, doplněna o přizdívku z lomového kamene.


Stropní desky nad 1.PP, 1.NP i 2.NP jsou monolitické železobetonové. Stropy jsou opatřeny sádrokartonovými podhledy. Střecha je jednoplášťová, plochá se sklonem 3°. Zateplení střechy je provedeno z polystyrenu. Hydroizolační vrstva a střešní krytina jsou ze střešních pásů na bázi PVC.
Obvodové konstrukce jsou navrženy na doporučované hodnoty součinitele prostupu tepla. Vnitřní příčky jsou zděné z příčkovek systému POROTHERM, finální tl. 100 a 150mm. Výplně otvorů jsou navrženy z dřevěných profilů EURO, zasklení je tepelně izolačními trojskly. Součinitel prostupu tepla okny je k = 0,6 W/m2K.

Garážová vrata jsou sekční lamelová, s elektrickým pohonem a dálkovým ovládáním, zateplená. Vnitřní dveře budou dýhované osazené do obložkových zárubní.

Klempířské výrobky jsou navrženy z titanzinkového plechu tl. 0,7mm.

Izolace proti zemní vlhkosti je navržena z asfaltových izolačních pásů Radonelast Al ve dvou vrstvách. Toto řešení splňuje požadavky ochrany objektu proti naměřenému střednímu stupni radonového rizika.

Podlahy v obytných místnostech jsou řešeny z třívrstvých dřevěných parket na pero a drážku. V prostorech s vlhkým provozem je podlaha z keramické dlažby. Koupelny, WC a stěna za kuchyňskou linkou budou opatřeny keramickým obkladem. Podlaha v garáži je epoxidová stěrka.
Venkovní úpravy zahrnují úpravu vstupu a vjezdu betonovou zámkovou dlažbou s lemováním betonovými obrubníky.

Před vjezdem do garáže a parkovacího přístřešku bude vzhledem ke spádu vjezdu směrem k domu osazena liniová vpusť. Oplocení pozemku ze strany od obslužné komunikace je řešeno kombinací monolitických železobetonových pilířů se zabudovanými přípojkovými skříněmi, schránkou, domovními zvonky a místem pro popelnice. Pilíře budou doplněny o plotové dílce z pásové oceli a výplní z tahokovu. Ocelové prvky budou žárově zinkované. Stejným způsobem bude řešena vstupní branka a vjezdová brána, která bude na elektrický pohon s dálkovým ovládáním, posuvná. Výjimkou je RD č. 13 na parc. 735/1, kde z důvodu tvaru parcely není možné posuvná vrata umístit, zde budou vrata otvíravá rovněž na elektrický pohon s dálkovým ovládáním.

Oplocení pozemku z ostatních stran bude z poplastovaného pletiva na ocelových sloupcích, které budou zapuštěny do betonových patek. 

Rodinný dům typ B:  Standardy a konstrukční řešení 

 

Nosná konstrukce domu je zděná, z cihelných tvárnic POROTHERM. Obvodové zdivo je navrženo z tvárnic tl. 400mm na maltu tepelně izolační. Fasáda je zateplena 140mm minerální tepelné izolace. Obvodové zdivo garáže je navrženo z tvárnic POROTHERM tl. 300mm a je rovněž zatepleno. Zdivo garáže pod úrovní upraveného terénu je v místě zasypání zeminou navrženo jako železobetonové do ztraceného bednění z betonových tvarovek.

Hlavní část objektu má fasádu zateplenou kontaktně, povrch těchto fasád je upraven nanesením tenkovrstvé silikonové omítky bílé barvy. Ostatní fasády jsou provětrávané, finální obklad je řešen kombinací desek z vysokotlakého laminátu a dřevěných latí.

Stropní desky nad, 1.NP i 2.NP jsou monolitické železobetonové. Stropy jsou opatřeny sádrokartonovými podhledy. Střecha je jednoplášťová, plochá se sklonem 3°. Zateplení střechy je provedeno z polystyrenu. Hydroizolační vrstva a střešní krytina jsou ze střešních pásů na bázi PVC. Střecha nad jednopodlažní hmotou garáže je doplněna o vegetační souvrství.

Obvodové konstrukce jsou navrženy na doporučované hodnoty součinitele prostupu tepla. Vnitřní příčky jsou zděné z příčkovek systému POROTHERM, finální tl. 100 a 150mm.

Výplně otvorů jsou navrženy z dřevěných profilů EURO, zasklení je tepelně izolačními trojskly. Součinitel prostupu tepla okny je k = 0,6 W/m2K. Garážová vrata jsou sekční lamelová, s elektrickým pohonem a dálkovým ovládáním, zateplená. Vnitřní dveře budou dýhované osazené do obložkových zárubní.

Klempířské výrobky jsou navrženy z titanzinkového plechu tl. 0,7mm.

Izolace proti zemní vlhkosti je navržena z asfaltových izolačních pásů Radonelast Al ve dvou vrstvách. Toto řešení splňuje požadavky ochrany objektu proti naměřenému střednímu stupni radonového rizika.

Podlahy v obytných místnostech jsou řešeny z třívrstvých dřevěných parket na pero a drážku. V prostorech s vlhkým provozem je podlaha z keramické dlažby. Koupelny, WC a stěna za kuchyňskou linkou budou opatřeny keramickým obkladem. Podlaha v garáži je epoxidová stěrka.

Venkovní úpravy zahrnují terasu navazující na obývací pokoj, opěrnou stěnu se schodištěm na horní úroveň zahrady, úpravu vstupu a vjezdu a oplocení.

Terasa je řešena z kompozitních terasových dílů TWINSON na systémových svlacích na vysypaném zhutněném štěrkopískovém podsypu.

Opěrná stěna je řešena jako železobetonová úhlová stěna s přizdívkou z lomového kamene.

Venkovní schodiště podél opěrné zdi bude betonové z pohledového betonu.

Vstupu a vjezd je dlážděn betonovou zámkovou dlažbou s lemováním betonovými obrubníky. Oplocení pozemku ze strany od obslužné komunikace je řešeno kombinací monolitických železobetonových pilířů se zabudovanými přípojkovými skříněmi, schránkou, domovními zvonky a místem pro popelnice. Pilíře budou doplněny o plotové dílce z pásové oceli a výplní z tahokovu. Ocelové prvky budou žárově zinkované. Stejným způsobem bude řešena vstupní branka a vjezdová brána, která bude na elektrický pohon s dálkovým ovládáním, posuvná.

Oplocení pozemku z ostatních stran bude z poplastovaného pletiva na ocelových sloupcích, které budou zapuštěny do betonových patek. 

Rodinný dům typ C:  Standardy a konstrukční řešení 

 

Nosná konstrukce domu je zděná, z cihelných tvárnic POROTHERM. Obvodové zdivo je navrženo z tvárnic tl. 400mm na maltu tepelně izolační. Fasáda je zateplena 140mm minerální tepelné izolace. Obvodové zdivo garáže je navrženo z tvárnic POROTHERM tl. 300mm a je rovněž zatepleno. Zdivo pod úrovní upraveného terénu je v místě zasypání zeminou navrženo jako železobetonové do ztraceného bednění z betonových tvarovek. Toto zdivo je ze strany interiéru obytných místností doplněno předstěnou ze sádrokartonu.

Hlavní část objektu má fasádu zateplenou kontaktně, povrch těchto fasád je upraven nanesením tenkovrstvé silikonové omítky bílé barvy.

Ostatní fasády jsou provětrávané, finální obklad je řešen kombinací desek z vysokotlakého laminátu a dřevěných latí.

Stropní desky nad, 1.NP i 2.NP jsou monolitické železobetonové. Stropy jsou opatřeny sádrokartonovými podhledy.

Střecha je jednoplášťová, plochá se sklonem 3°. Zateplení střechy je provedeno z polystyrenu.

Hydroizolační vrstva a střešní krytina jsou ze střešních pásů na bázi PVC.

Obvodové konstrukce jsou navrženy na doporučované hodnoty součinitele prostupu tepla. Vnitřní příčky jsou zděné z příčkovek systému POROTHERM, finální tl. 100 a 150mm.

Výplně otvorů jsou navrženy z dřevěných profilů EURO, zasklení je tepelně izolačními trojskly. Součinitel prostupu tepla okny je k = 0,6 W/m2K.

Garážová vrata jsou sekční lamelová, s elektrickým pohonem a dálkovým ovládáním, zateplená. Vnitřní dveře budou dýhované osazené do obložkových zárubní.

Klempířské výrobky jsou navrženy z titanzinkového plechu tl. 0,7mm.

Izolace proti zemní vlhkosti je navržena z asfaltových izolačních pásů Radonelast Al ve dvou vrstvách. Toto řešení splňuje požadavky ochrany objektu proti naměřenému střednímu stupni radonového rizika.

Podlahy v obytných místnostech jsou řešeny z třívrstvých dřevěných parket na pero a drážku. V prostorech s vlhkým provozem je podlaha z keramické dlažby. Koupelny, WC a stěna za kuchyňskou linkou budou opatřeny keramickým obkladem. Podlaha v garáži je epoxidová stěrka.

Venkovní úpravy zahrnují terasu navazující na obývací pokoj, opěrnou stěnu při vstupu, úpravu vstupu a vjezdu a oplocení.

Terasa je řešena z kompozitních terasových dílů TWINSON na systémových svlacích na vysypaném zhutněném štěrkopískovém podsypu.

Opěrná stěna je řešena jako železobetonová úhlová stěna s přizdívkou z lomového kamene.

Venkovní schodiště podél garáže bude betonové z pohledového betonu.

Vstupu a vjezd je dlážděn betonovou zámkovou dlažbou s lemováním betonovými obrubníky. Oplocení pozemku ze strany od obslužné komunikace je řešeno kombinací monolitických železobetonových pilířů se zabudovanými přípojkovými skříněmi, schránkou, domovními zvonky a místem pro popelnice. Pilíře budou doplněny o plotové dílce z pásové oceli a výplní z tahokovu. Ocelové prvky budou žárově zinkované. Stejným způsobem bude řešena vstupní branka a vjezdová brána, která bude na elektrický pohon s dálkovým ovládáním, posuvná.

Oplocení pozemku z ostatních stran bude z poplastovaného pletiva na ocelových sloupcích, které budou zapuštěny do betonových patek.

Rodinný dům typ D:  Standardy a konstrukční řešení 

 

Nosná konstrukce domu je zděná, z cihelných tvárnic POROTHERM. Obvodové zdivo je navrženo z tvárnic tl. 400mm na maltu tepelně izolační. Fasáda je zateplena 140mm minerální tepelné izolace.

1.NP objektu má fasádu zateplenou kontaktně, povrch těchto fasád je upraven keramickými obkladovými pásky.

Ostatní fasády jsou provětrávané, finální obklad je řešen kombinací desek z vysokotlakého laminátu a dřevěných latí.

Stropní desky nad, 1.NP i 2.NP jsou monolitické železobetonové.

Střecha je jednoplášťová, plochá se sklonem 3°. Zateplení střechy je provedeno z polystyrenu.

Hydroizolační vrstva a střešní krytina jsou ze střešních pásů na bázi PVC.

Obvodové konstrukce jsou navrženy na doporučované hodnoty součinitele prostupu tepla.

Vnitřní příčky jsou zděné z příčkovek systému POROTHERM, finální tl. 100 a 150mm.

Výplně otvorů jsou navrženy z dřevěných profilů EURO, zasklení je tepelně izolačními trojskly. Součinitel prostupu tepla okny je k = 0,6 W/m2K.

Garážová vrata jsou sekční lamelová, s elektrickým pohonem a dálkovým ovládáním, zateplená.

Vnitřní dveře budou dýhované osazené do obložkových zárubní.

Klempířské výrobky jsou navrženy z titanzinkového plechu tl. 0,7mm.

Izolace proti zemní vlhkosti je navržena z asfaltových izolačních pásů Radonelast Al ve dvou vrstvách. Toto řešení splňuje požadavky ochrany objektu proti naměřenému střednímu stupni radonového rizika.

Podlahy v obytných místnostech jsou řešeny z třívrstvých dřevěných parket na pero a drážku. V prostorech s vlhkým provozem je podlaha z keramické dlažby. Koupelny, WC a stěna za kuchyňskou linkou budou opatřeny keramickým obkladem. Podlaha v garáži je epoxidová stěrka.

Venkovní úpravy zahrnují terasu navazující na obývací pokoj, opěrnou stěnu se schodištěm v sousedství terasy, úpravu vstupu a vjezdu a oplocení.

Terasa je řešena z kompozitních terasových dílů TWINSON na systémových svlacích na vysypaném zhutněném štěrkopískovém podsypu.

Opěrná stěna je řešena jako železobetonová úhlová stěna s obkladem keramickými pásky, odstín šedý.

Venkovní schodiště podél opěrné stěny bude betonové z pohledového betonu.
Vstupu a vjezd je dlážděn betonovou zámkovou dlažbou s lemováním betonovými obrubníky. Oplocení pozemku ze strany od obslužné komunikace je řešeno kombinací monolitických železobetonových pilířů se zabudovanými přípojkovými skříněmi, schránkou, domovními zvonky a místem pro popelnice. Pilíře budou doplněny o plotové dílce z pásové oceli a výplní z tahokovu.

Ocelové prvky budou žárově zinkované. Stejným způsobem bude řešena vstupní branka a vjezdová brána, která bude na elektrický pohon s dálkovým ovládáním, posuvná.

Oplocení pozemku z ostatních stran bude z poplastovaného pletiva na ocelových sloupcích, které budou zapuštěny do betonových patek. 

Rodinný dům typ F:  Standardy a konstrukční řešení 

 

Nosná konstrukce domu je zděná, z cihelných tvárnic POROTHERM. Obvodové zdivo je navrženo z tvárnic tl. 400mm na maltu tepelně izolační. Fasáda je zateplena 140mm minerální tepelné izolace. Obvodové zdivo garáže je navrženo z tvárnic POROTHERM tl. 300mm a je rovněž zatepleno.

Hlavní část objektu má fasádu zateplenou kontaktně, povrch těchto fasád je upraven nanesením tenkovrstvé silikonové omítky bílé barvy. Ostatní menší části fasády jsou opláštěné horizontálním obkladem z dřevěných latí.

Ostatní menší části fasády jsou provětrávané, finální obklad je řešen z horizontálních dřevěných latí.

Stropní deska nad 1.NP je monolitická železobetonová. Střecha hlavní dvoupodlažní části objektu je sedlová se sklonem 35° resp. 20°. Zateplení střechy je provedeno z minerální vlny. Střechy nad jednopodlažní garáží a obytným prostorem jsou jednoplášťové, ploché se sklonem 3°a zateplením z polystyrenu.

Střešní krytina sedlové střechy je keramická. Hydroizolační vrstva a střešní krytina plochých střech jsou ze střešních pásů na bázi PVC.

Obvodové konstrukce jsou navrženy na doporučované hodnoty součinitele prostupu tepla.

Vnitřní příčky jsou zděné z příčkovek systému POROTHERM, finální tl. 100 a 150mm.

Výplně otvorů jsou navrženy z dřevěných profilů EURO, zasklení je tepelně izolačními trojskly. Součinitel prostupu tepla okny je k = 0,6 W/m2K.

Garážová vrata jsou sekční lamelová, s elektrickým pohonem a dálkovým ovládáním, zateplená.

Vnitřní dveře budou dýhované osazené do obložkových zárubní.

Klempířské výrobky jsou navrženy z titanzinkového plechu tl. 0,7mm.

Izolace proti zemní vlhkosti je navržena z asfaltových izolačních pásů Radonelast Al ve dvou vrstvách. Toto řešení splňuje požadavky ochrany objektu proti naměřenému střednímu stupni radonového rizika.

Podlahy v obytných místnostech jsou řešeny z třívrstvých dřevěných parket na pero a drážku. V prostorech s vlhkým provozem je podlaha z keramické dlažby. Koupelny, WC a stěna za kuchyňskou linkou budou opatřeny  keramickým obkladem. Podlaha v garáži je epoxidová stěrka.

Venkovní úpravy zahrnují terasy podél západní resp. východní strany, dále opěrné stěny vymezující terasy ze severu, úpravu vstupu a vjezdu a oplocení.

Terasy jsou řešeny z kompozitních terasových dílů TWINSON na systémových svlacích na vysypaném zhutněném štěrkopískovém podsypu.

Opěrné stěny jsou řešeny jako železobetonové pohledové. Venkovní vyrovnávací schodiště na severní straně bude betonové z pohledového betonu.

Vstupu a vjezd je dlážděn betonovou zámkovou dlažbou s lemováním betonovými obrubníky. Oplocení pozemku ze strany od obslužné komunikace je řešeno kombinací monolitických železobetonových pilířů se zabudovanými přípojkovými skříněmi, schránkou, domovními zvonky a místem pro popelnice. Pilíře budou doplněny o plotové dílce z pásové oceli a výplní z tahokovu. Ocelové prvky budou žárově zinkované. Stejným způsobem bude řešena vstupní branka a vjezdová brána, která bude na elektrický pohon s dálkovým ovládáním, posuvná.

Oplocení pozemku z ostatních stran bude z poplastovaného pletiva na ocelových sloupcích, které budou zapuštěny do betonových patek. 

Rodinný dům typ G:  Standardy a konstrukční řešení 

 

Nosná konstrukce domu je zděná, z cihelných tvárnic POROTHERM. Obvodové zdivo je navrženo z tvárnic tl. 400mm na maltu tepelně izolační. Fasáda je zateplena 140mm minerální tepelné izolace. Obvodové zdivo garáže je navrženo z tvárnic POROTHERM tl. 300mm a je rovněž zatepleno.

Hlavní část objektu má fasádu zateplenou kontaktně, povrch těchto fasád je upraven nanesením tenkovrstvé silikonové omítky bílé barvy. Ostatní menší části fasády jsou opláštěné horizontálním obkladem z dřevěných latí.

Ostatní menší části fasády jsou provětrávané, finální obklad je řešen z horizontálních dřevěných latí.

Stropní deska nad 1.NP je monolitická železobetonová. Střecha hlavní dvoupodlažní části objektu je sedlová se sklonem 35°. Zateplení střechy je provedeno z minerální vlny. Střechy nad jednopodlažní garáží a obytným prostorem jsou jednoplášťové, ploché se sklonem 3°a zateplením z polystyrenu.

Střešní krytina sedlové střechy je keramická. Hydroizolační vrstva a střešní krytina plochých střech jsou ze střešních pásů na bázi PVC.

Obvodové konstrukce jsou navrženy na doporučované hodnoty součinitele prostupu tepla.

Vnitřní příčky jsou zděné z příčkovek systému POROTHERM, finální tl. 100 a 150mm.

Výplně otvorů jsou navrženy z dřevěných profilů EURO, zasklení je tepelně izolačními trojskly. Součinitel prostupu tepla okny je k = 0,6 W/m2K.

Garážová vrata jsou sekční lamelová, s elektrickým pohonem a dálkovým ovládáním, zateplená.

Vnitřní dveře budou dýhované osazené do obložkových zárubní.

Klempířské výrobky jsou navrženy z titanzinkového plechu tl. 0,7mm.

Izolace proti zemní vlhkosti je navržena z asfaltových izolačních pásů Radonelast Al ve dvou vrstvách. Toto řešení splňuje požadavky ochrany objektu proti naměřenému střednímu stupni radonového rizika.

Podlahy v obytných místnostech jsou řešeny z třívrstvých dřevěných parket na pero a drážku. V prostorech s vlhkým provozem je podlaha z keramické dlažby. Koupelny, WC a stěna za kuchyňskou linkou budou opatřeny keramickým obkladem. Podlaha v garáži je epoxidová stěrka.

Venkovní úpravy zahrnují terasy podél západní resp. východní strany, dále opěrné stěny prostory kolem domu ze severu, úpravu vstupu a vjezdu a oplocení.

Terasy jsou řešeny z kompozitních terasových dílů TWINSON na systémových svlacích na vysypaném zhutněném štěrkopískovém podsypu. Opěrné stěny jsou řešeny jako železobetonové pohledové. Venkovní vyrovnávací schodiště na sevení straně bude betonové z pohledového betonu.

Vstupu a vjezd je dlážděn betonovou zámkovou dlažbou s lemováním betonovými obrubníky. Oplocení pozemku ze strany od obslužné komunikace je řešeno kombinací monolitických železobetonových pilířů se zabudovanými přípojkovými skříněmi, schránkou, domovními zvonky a místem pro popelnice. Pilíře budou doplněny o plotové dílce z pásové oceli a výplní z tahokovu. Ocelové prvky budou žárově zinkované. Stejným způsobem bude řešena vstupní branka a vjezdová brána, která bude na elektrický pohon s dálkovým ovládáním, posuvná.

Oplocení pozemku z ostatních stran bude z poplastovaného pletiva na ocelových sloupcích, které budou zapuštěny do betonových patek. 

TOPlist